Co vám média neřeknou k nové studii o působení skunku na mentální zdraví

cant spell healthcareTento článek je kritickou reakcí na včera vydanou studii o rizicích kouření skunku na mentální zdraví: Kouření ‘skunku’ stojí za čtvrtinou mentálních poruch

Marihuanové šílenství se k nám zase blíží. Světová média v posledních dnech hlásají zprávy o nové studii, která varuje mladé lidi, že i pár potáhnutí z jointu vede nevyhnutelně k psychózám.

Je to nesmysl. Zatímco tvrzení obsažené ve zprávě, že skunk je nebezpečný, je pravdivé, našli také mírnější formy konopí, jako hašiš, které jsou naprosto neškodné. Tyto závěry nevyvracejí fakta v reformě zákonů o drogách, ale utvářejí je.

Studie, vypracována Robinem Murrayem a Martou di Forti z Ústavu psychiatrie, psychologie a neurovědy na King’s College v Londýně a publikovaná v časopise Lancet Psychiatry, byla vyhodnocena na základě sesbíraných dat od 410 pacientů, kteří prodělali ‚prvotní případ psychózy‘ a od 370 lidí v kontrolní skupině. Všichni byli z jižního Londýna.

Výsledky výzkumu byly publikovány palcovými titulky mnoha médii. „Super silné konopí je zodpovědné za čtvrtinu nových případů psychóz“ napsal The Telegraph nebo „Vědci dokázali, že konopí zvyšuje riziko psychózy trojnásobně“ napsal The Daily Mail, ve kterém se tvrdilo, že „průlomový výzkum viní skunk za 1/4 všech nových mentálních poruch“.

Výzkumníci našli spojitost mezi skunkem a pravděpodobnosti výskytu psychotické příhody, ale tohle především platí u lidí běžně užívající drogu od útlého mládí.

Studie nikde konkrétně neuvádí, že kouření konopí psychózu spouští. Ve skutečnosti z toho vychází opak. Spousta lidí v kontrolní skupině kouřilo konopí a psychotickou příhodu nezažilo. U pacientů, kteří psychózu zažili, nebyla míra pravděpodobnosti kouření konopí vyšší než u pacientů v kontrolní skupině.

Podle zjištění autorů:

Jedincům, kteří někdy konopí zkusili, nehrozilo vyšší riziko psychotické poruchy v porovnání s těmi, kteří ji nikdy nezkusili.

Mimoto lidé kouřící hašiš, mírnější formu konopí než je skunk, neutrpěli žádné následky svému mentálnímu zdraví. Studie dospěla k závěru, že:

Jedincům, kteří slabé konopí (jako hašiš) občas kouřili o víkendech, nebo i denně, nehrozilo vyšší riziko psychotické poruchy v porovnání s těmi, kteří konopí nikdy nezkusili.

Chybějící riziko u jiného konopí, než u skunku, je podtrženo faktem, že taková spousta lidí v kontrolní skupině užilo drogu již dříve. Pro jižní Londýn bylo zjištěno, že „poměr kontrol a historie užívání konopí (63%) je větší než je národní průměr (40%) u podobné věkové kategorie“.

Nicméně je jasné, že skunk je mnohem nebezpečnější, než ostatní druhy konopí. Je potřeba dalších výzkumů na toto téma, ale pravděpodobně za jeho negativními efekty stojí větší obsah THC a prakticky žádný cannabidiol, který zřejmě zlepšuje psychotogenické dopady.

Podle zjištění autorů:

Přítomnost cannabidiolu by měl vysvětlovat naše výsledky, které nepotvrzují zvýšené riziko výskytu psychotických poruch u kuřáků hašiše v porovnání s nekuřáky, nehledě na frekvenci užívání.

Autoři si dokonce pohrávají s myšlenkou, že skunk může být tak běžný mezi lidmi, kteří zažili prvotní případ psychózy, protože začali kouřit konopí – ať už marihuanu nebo hašiš – k uklidnění svých příznaků. Poté se přesunuli ke skunku v naději, že bude na úzkost působit mnohem efektivněji, aby nakonec zjistili, že tento silnější druh bez cannabidiolu pouze dvojnásobně zhoršil psychologický efekt.

Nehledě na detaily, mainstreamový tisk začal šílet jako obvykle a protidrogové lobby se toho chytily.

Mark Winstanley, CEO Rethink Mental Illness (Charita za mentální zdraví), řekl:

Lidé si často myslí, že konopí je bezpečná a neškodná droga, ale tato studie jasně dokazuje, že kouření skunku mnohonásobně zvyšuje šanci vývoje vážné mentální poruchy. Reklasifikace konopí není řešení. Kouřit konopí je v podstatě stejné, jako hrát velmi reálnou ruskou ruletu se svým duševním zdravím.

Edward Boyd, zástupce policejního ředitele Centra pro sociální spravedlnost, think-tank založený Duncanem Smithem, řekl:

Tato studie nám jen více dokazuje, že osvobozování zákonů o drogách není tou správnou cestou. Pouze to povede ke zvyšujícímu se počtu lidí trpících mizérií drogové závislého, která, jak nám dokazuje studie, může vést až k psychózám.

Tato práce ale dokazuje přesný opak. Dělá případ legalizace konopí ještě více pádným. Právě regulací trhu s drogami se dá předejít škodám. A v tomto případě to je jasný směr, kudy se vydat – podpora užívání mírnějších druhů marihuany, které se ukázaly jako neškodné.

Jak řekl Danny Kushlick z Transform:

Skunk je sám o sobě produktem prohibice. Neúprosná prohibice má za následek výrobu nejsilnějších druhů drog, stejně jak je tomu s crackem na kokainovém trhu. Je to čistá ekonomika. To ekonomika deregulovaného trhu určuje, že nejsilnější a vysoce výnosný druh bude dominovat. A tou verzí je skunk.

Tohle se na legálně regulovaném trhu neděje a máte na výběr. Trh s marihuanou momentálně vypadá tak, jako by jste si zašli do baru a jediné dostupné pití je absinth. Je to směšné. Zájem je o piva, vína a další věci. Kde mají lidé na výběr, tam tíhnou ke slabším alternativám.

Zprávy z médií se zaměřily na škody, které skunk způsobuje. Ale stejně snadno se mohly zaměřit na zjištění, že hašiš nezpůsobuje žádné potíže. Podobně je celá myšlenka studie, která odporuje reformám, přivedena do extrému. Je to právě regulovaný trh, co pomůže ochránit mladé lidi před nástrahami drog.

Překlad: pavlasx

Zdroj: http://www.politics.co.uk

Komentáře