Kouření ‚skunku‘ stojí za čtvrtinou mentálních poruch

superskunkVědci uvedli, že super silný druh marihuany má na svědomí čtvrtinu nových případů mentálních poruch. Druh drogy, známý pod názvem ‚skunk‘, je tak silný, že jeho uživatelům hrozí 3x větší riziko vývoje mentální poruchy oproti těm, kteří ho nikdy nezkusili. Studie se dostala na veřejnost před svou publikací a měla by oživit debatu ohledně britských zákonů o drogách. Také přidá na váze zastáncům tvrdších postihů u těch, kteří marihuanu prodávají nebo jen mají u sebe.

Podle čísel z Přehledu kriminality pro Anglii a Wales kouří konopí přes milion lidí ve věku 16 – 24 let. Běžným uživatelům hrozí největší riziko a mladiství by měli být varováni, že skunk je speciálně šlechtěn tak, aby byl 4x silnější než marihuana kouřená předešlými generacemi.

Výzkumníci, vedeni týmem z Ústavu psychiatrie na King’s College v Londýně, došli k názoru, že je nutné … informovat mladé lidi o rizicích spojených se silnými druhy konopí v průběhu celosvětového uvolňování zákonů o drogách.

Bude také zveřejněno, že je klíčový rozdíl mezi silným skunkem a hašišem. Ti, jež kouřili slabší formy konopí se nepotýkají se zvýšeným rizikem vývoje mentálních poruch.

Psychóza je definována jako forma mentální poruchy, kdy lidé trpí bludy, halucinacemi nebo obojí najednou. Pokud je ještě spojena se schizofrenií nebo bipolární poruchou, mohou být někteří lidé ovlivněni do té míry, že spáchají i sebevraždu nebo ublíží jiným lidem, protože jim to poručily hlasy v jejich hlavě.

Tato zjištění budou doplněna ke zprávě z roku 2012, vypracované Komisí za schizofrenii, která doporučila „varovat o rizikových účincích konopí“ na mentální zdraví.

Tato zpráva byla pod záštitou experta na schizofrenii profesora Sira Roberta Murraye, který hrál klíčovou roli i v nové studii. Sledovali užívání konopí u dvou skupin, každá obsahujíc asi 400 lidí v období mezi lety 2005 až 2011. Do první skupiny patřili lidé, u kterých se už projevil ‚prvotní případ psychózy‘ – diagnóza prvního objevení poruchy.

Druhá skupina sestávala z dobrovolníků, kteří souhlasili se sdílením informací o své osobě – včetně historie užívání konopí a mentálního zdraví – ke studijním účelům. Někteří psychózu prodělali, jiní ne. Na začátku jim nebyla vysvětlena podstata celého projektu.

Lidé z první skupiny většinou kouřili konopí denně – především skunk – oproti těm ve druhé skupině. Výzkumníci řekli, že „Kouření čistě jenom skunku mělo za následek výskyt prvotní případ psychózy až návštěvy psychiatrie v jižním Londýně.“

To je skoro dvojnásobek oproti předchozímu odhadu výskytu psychiatrických případů v důsledku užívání drog – 13% – uvedeném ve studii z Nizozemska v roce 2002.

Nejnovější studie vydána v časopise The Lancet  tvrdí: „Lidé kouřící konopí nebo skunk každý den mají 3x větší šanci diagnózy psychickou poruchou než ti, kteří konopí nikdy neměli.“

Výzkumníci ale uvedli, že existuje velký rozdíl mezi efekty skunku a slabších forem konopí, třeba konopná pryskyřice. Ukázalo se, že hašiš zřejmě nenavyšuje rizika objevu psychózy, i když se kouří denně.

Skunk může pocházet až ze 100 druhů konopí, které obsahují vysoký podíl tetrahydrocannabinolu (THC), což je hlavní psychoaktivní složka rostliny.  Ale podíl další složky, cannabidiolu – který může mít anti-psychotický efekt – je opačný. Hodně v hašiši, prakticky žádný ve skunku.

Výzkumníci spekulují, že to může být kvůli odlišnému chemickému uspořádání v těchto dvou formách konopí: „Přítomnost cannabidiolu [v hašiši] může vysvětlovat naše výsledky, že uživatelům hašiše nezvyšuje riziko výskytu mentálních poruch v porovnání s nekuřáky.“

Michael Ellis, konzervativní člen ve Výboru pro domácí záležitosti, řekl: „Tato vlivná studie znázorňuje, že politici a policisté musí být opatrní při vydání toho správného poselství. Konopí není neškodná droga, může ničit životy.“

Kouřila jsem každou noc a měla bláznivé myšlenky

Erica Camus

Nezávislá novinářka Erica Camus zná příšernou zkušenost psychózy z první ruky, kterou teď spojuje se skunkem, který kouřila jako náctiletá a déle. Erica, 34, ze Stafforshire řekla: Začala jsem kouřit konopí, když mi bylo 13. Bylo to v pohodě – chechtali jsme se a nic špatného se nedělo.

Když mi bylo 19, odstěhovala jsem se do Londýna a získala stresující práci jako novinářka v módním průmyslu. Tehdy jsem začala kouřit skunk. Pocit paranoie byl vždy okamžitý, ale kouřila jsem dále. Mívala jsem jeden až dva jointy za večer, protože jsem si myslela, že mě to uklidní. Neuklidnilo.

Chodila jsem na hodně večírků a kupovala od bohémských squatterů. Potom jsem si nechala udělat nitroděložní tělísko a stále si myslela: Vláda do mě vložila sledovací zařízení. Jednu dobu jsem měla hrůzu vydávat videa, protože by mě to udělalo tlustou. Myslela jsem, že mají nějaké kalorie. Byly to šílené myšlenky, ale v té době jsem to neviděla.

Nakonec jsem se nastěhovala zpátky k matce. Jednu noc mě našla, jak hledám po pokoji ‚sledovací zařízení‘. To byla poslední kapka a vzala mě k lékaři, který mi doporučil psychiatra.

Stalo se to už v roce 2003 a stále beru anti-psychotika. Skunk zřejmě nebyl jediným důvodem, proč se u mě projevily problémy s mentálním zdravím, ale jsem si jistá, že to byl spouštěč.

Přečtěte si také reakci odpůrců této studie: Co vám média neřeknou k nové studii o působení skunku na mentální zdraví

Překlad: pavlasx

Zdroj: http://www.dailymail.co.uk

 

Komentáře