Nikotin mění působení marihuany na mozek

hippocampus onlyZpůsob, jak vědci zkoumají působení marihuany na mozek, se mění. Většinou se totiž žádný kuřák nesměl experimentů a výzkumů o marihuaně zúčastnit. Vědci z Centra pro zdraví mozku na texaské univerzitě ale našli důvod, proč od těchto praktik upustit, když odhalili významné rozdíly v mozku mezi kuřáky užívající marihuanu a těmi, kteří kouří pouze marihuanu.

Ve studii zveřejněné v online deníku Behavioural Brain Research (Výzkum chování mozku) vědci našli spojitost mezi menším hipokampem a užíváním marihuany. Ačkoliv oblast hipokampu, místa mozku majícího na svědomí paměť a schopnost se učit, je výrazně menší jak u kuřáků marihuany, tak u marihuany + tabáku, oproti zkoumaným subjektům, které nekouří vůbec nebo výhradně jen tabák, tak jejich spojení je pro výkon paměti unikátní.

Velikost hipokampu nekuřáků působí na výkon paměti přímou úměrou; čím menší hipokampus je, tím horší mají paměť. Jedinci kouřící marihuanu i tabák ale vykazují opačné dopady, tudíž čím menší hipokampus, tím lepší paměť. Navíc se zdá, že počet cigaret vykouřených za den přímo souvisí s rychlejším zmenšováním hipokampu. Tzn. čím větší počet cigaret vykouřených denně, tím menší hipokampus a tím pádem o to lepší paměť. Nenašli žádnou výraznou spojitost mezi velikostí hipokampu a výkonem paměti u jedinců kouřící pouze tabák nebo pouze marihuanu.hipokampus mozek

„Přibližně 70% jedinců užívající marihuanu kouří také tabák,“ řekla Francesca Filbey, Ph.D., přední výzkumník studie a ředitelka Kognitivní neurologie zaměřené na závislosti v Centru pro zdraví mozku. „Naše výsledky jsou příkladem, že velké množství již provedených výzkumů by nemuselo platit pro valnou většinu lidí kouřící marihuanu, protože většina studií nepočítá s účinky tabáku. Tato studie je jedna z prvních zkoumající působení unikátních efektů obou látek na mozek, i jejich kombinaci.

Tým Dr. Filbeyové použil ke zkoumání hipokampu magnetickou rezonanci. O této části mozku se ví, že mění velikost a tvar kvůli chronickému kouření marihuany. Účastnící výzkumu museli tři dny před podstoupením skenování magnetickou rezonancí vyplnit dotazník ohledně historie užívání a podstoupit neuropsychologické testy. Tým porovnával čtyři skupiny: nekuřáci (jedinci, kteří během posledních tří měsíců ani jednou neužili tabák nebo marihuanu), chroničtí uživatelé marihuany (jedinci, kteří užívají marihuanu alespoň 4x týdně), častí uživatelé tabáku (10x denně nebo více) a chroničtí uživatelé marihuany + častí uživatelé tabáku (alespoň 4x týdně marihuana a 10x denně a více tabáku).

„Vědělo se, že tyto jednotlivé látky mají určitým způsobem vliv na náš mozek a předpokládali jsme, že jejich vzájemné působení nemusí být jen lineární. Naše výsledky potvrzují, že působení mezi marihuanou a nikotinem je mnohem složitější díky různým mechanismům ve hře, řekla Filbeyová. „Je potřeba, aby budoucí studie braly tyto skutečnosti v potaz.“

Pokračovala, že „kombinované užívání tabáku s marihuanou převládá již dlouho. Např. ‚blunt‘ je ubalen do tabákového listu. ‚Spliff‘ je joint ubalen s tabákem. Opravdu potřebujeme zjistit, jak tato kombinace mění náš mozek, abychom pochopili její působení na paměť a chování.“

Překlad: pavlasx

Zdroj: http://www.sciencedaily.com