Nová studie dokazuje, že každodenní užívání marihuany nemá vliv na abnormality v mozku

MarijuanaBrain

Výsledky několika nedávných studií přišly s tvrzením, že kouření marihuany je spojováno s fyzickými změnami v určitých oblastech mozku, ať už se jedná o tvar nebo velikost. I když nedokázali určit konkrétní příčinu a důsledek. Skupina vědců se rozhodla využít těchto zjištění, zopakovat experiment v mnohem rozsáhlejším měřítku a přišli s odlišnými výsledky oproti původnímu výzkumu. Dle výsledků této studie se údajně denní užívání marihuany u dospívajících i dospělých nepodílí na žádných významných fyzických a objemových změnách zkoumaných částí mozku. Studie byla publikována v The Journal of Neuroscience.

Když bereme v potaz rostoucí benevolenci společnosti k užívání marihuany, je potřeba důkladného zkoumání možných rizik spojených s užíváním, aby následná rozhodnutí ohledně legalizace a klasifikace byla založena na vědeckých základech. Spousta studií se proto zaměřila na potenciální dopad užívání marihuany a několik z nich došlo k výsledku, že kouření opravdu mění chování mozku. Jedna studie dokonce přišla s tvrzením, že časté užívání marihuany může být spojováno se zhoršením poznávacích schopností a snižujícím se IQ. Nicméně výsledky mnoha studií nebyly dosud konzistentní.

Například některá zjištění tvrdí, že marihuana způsobuje zmenšování konkrétních částí mozku, zatímco jiná zase tvrdila, že ty samé části jsou marihuanou zvětšovány. I když byly tyto studie zajímavé, je důležité zmínit, že kvůli způsobu zkoumání nebylo možné zjistit příčinu a následek. Navíc se pravděpodobně nepočítalo s dalšími faktory, jako je alkohol, u kterého je znám jeho efekt na změnu struktury mozku, velikosti i mentálních schopností.

Ve snaze přivést trochu světla do této problematiky vytvořili vědci Well-controlled study (Řízenou studii), která odstartovala výzkum potencionálních efektů denního užívání marihuany jak u dospělých, tak u dospívajících. Především chtějí zkoumat mozky obou skupin lidí – uživatelů marihuany i těch, kteří se jí vyhýbají – porovnáváním morfologie velkého počtu určitých oblastí, které byly předmětem předchozích bádání: nucleus accumbens (jádro ležící proti přepážce neboli septu), amygdaly, hipokampu a mozečku.

Ke studii bylo přizváno 29 dospělých užívajících marihuanu denně oproti 29, kteří ji neužívají. Taktéž do ní bylo zahrnuto 50 dospívajících proti dalším 50. Vědci tyto subjekty rozdělili podle důležitých kritérií, jako jsou deprese, věk, užívání tabáku a pohlaví. Navíc bylo soustředěno mnohem více pozornosti k míře pití alkoholu, než v předchozích studiích.

Po vyhodnocení výsledků skenů magnetické rezonance a statistických analýz, nebyli vědci schopni určit rozdíly ve velikosti jakékoliv zkoumané části mozku. Přiklánějí se tedy k přesvědčení, že rozdílné výsledky předchozích studií mohly být způsobeny nedostatečným zájmem o míru pití alkoholu zkoumaných subjektů, jelikož i umírněné pití má vliv na ony změny v mozku.

Ačkoliv byla tato studie mnohem rozsáhlejší ohledně zkoumaných skupin, je nutné poznamenat, že měla jistá důležitá omezení. Např. stále nebyla určena příčina a nebyly brány v potaz ani socioekonomické faktory, taktéž i fakt, kdy subjekty s užíváním marihuany vlastně začaly.

Zdroj: The Journal of Neuroscience

Přeložil: pavlasx

Komentáře