Konopí umí opravit DNA

dnaDNA (deoxyribonukleová kyselina) je dědičný materiál v lidech, zvířatech a organismech.  DNA je v každé buňce našeho těla. Každé buněčné jádro má DNA, kde tvoří chromozomy (23 párů).

„Většina genů obsahuje potřebnou informaci ke správnému fungování molekul jménem proteiny. Cesta od genu k molekule je složitá a přesně daná v každé buňce. Skládá se ze dvou hlavních kroků: přepis a překlad. Spolu dohromady jsou známy jako exprese genu.

Během procesu přepisu se informace uložená v genové DNA přemění na podobnou molekulu jménem RNA (ribonukleová kyselina) v jádru buňky. Obě, DNA i RNA, jsou tvořeny řetězci nukleových bází, ale mají lehce odlišnou chemickou strukturu. Ten typ RNA, který nese informaci k tvoření proteinu se jmenuje messenger RNA (mRNA), protože nese informaci, nebo zprávu od DNA ven z jádra do cytoplazmy.“ (http://ghr.nlm.nih.gov)

Geny řídí produkci proteinů. Např. protein (dlouhý řetězec aminokyselin) může být enzym, který spouští určité chemické reakce v těle. Jednou z funkcí proteinu je posílit imunitní systém.

Je zde mnoho faktorů, které způsobují poškození DNA: oxidace, sluneční UV záření, radiace z rentgenu, viry, toxiny z továren a lidmi vyrobené chemikálie (chlór, peroxid vodíku, uhlovodíky, kouř, znečištění a další). Některé z příznaků poškození DNA jsou: předčasné stárnutí, rakovina, cukrovka, Parkinson, Alzheimer, chronický únavový syndrom a spousta jiných.

Buňky nemůžou normálně fungovat, pokud je DNA poškozeno. Nicméně buňky se můžou, skrze chemický proces, vyléčit samy.

Zjistilo se, že konopná semínka, a olej z nich vyrobený, pomáhají s opravou. Konopí má perfektní poměr 3:1 omega mastných kyselin (Omega 3 a Omega 6) potřebných pro lidské tělo. Práce Omega 3 jsou buněčné opravy. Konopí tvoří ze 65% protein a 35% z globulin edestin protein. Je to protein, který je nejblíže lidskému globulinu a je pro tělo lehce stravitelný. (Edestin pochází z řeckého slova pro „jedlý“)

Buňky protein k opravám DNA využívají, protože hlavně díky němu je to možné. Jelikož má konopí nejvyšší zdroj proteinu edestin a je také zodpovědné za posilování našeho imunitního systému, je perfektním přírůstkem ve vaší dietě.

pavlasx

Zdroj: www.wakingtimes.com

Komentáře