Skutečné oběti legalizace marihuany. Je jich hodně

Zastánci konopí hlasitě prohlašují, že legalizace marihuany nepovede ke smrti žádných osob, ale to zkrátka není pravda. Skutečnost je taková, že ztráty způsobené legalizací budou obrovské a dlouhodobé, ale zřejmě ne tak, jak si je představujete. Nepůjde vůbec o umírající lidi; půjde o průmysl. Marihuana je silným oponentem mnoha druhům průmyslu a ty, které jsou nejvíce ohroženy jsou ty, jež se na počátku zapřisáhly vymýtit tuto rostlinu z povrchu světa. Ale marihuana se vrátila a nárokuje si práva na oběti.

1. oběť : Ropný průmysl

Ropný průmysl se drží u světové moci poslední století, ale toto odvětví upadá. Konopný olej je oproti ropě lepší snad v každém ohledu. Samozřejmě klasický argument je, že semínka technického konopí a semínka marihuany nejsou to samé. Není to pravda. Pocházejí z jen mírně odlišných druhů stejné rostliny, ale pokud vylisujete 1500 tun semínek technického konopí a 1500 tun semínek marihuany, dostanete zhruba stejný olej přibližně stejné kvality.

Takže zde máme organickou rostlinu, která dokáže při správné manipulaci vyprodukovat obrovské množství semínek a tyto semínka mohou být využity k výrobě všeho, k čemu se používá ropa: oleje pro zkrášlující produkty, chemické zpracovávání, technická mazadla, palivo a oleje pro prakticky všechny typy automobilů a vlastně všeho, co vás napadne. Pokud to může udělat Big Petrol, konopí to dokáže udělat lépe, levněji, čistěji a s méně – jestli vůbec – nebezpečným a toxickým odpadem.

Ropný průmysl významně přispěl ke znečištění spousty míst na naší planetě a každým dnem šíříme tuny dalších ropných chemických látek, vedlejších produktů a zdrojů znečištění do vzduchu, půdy i vody. K tomu všemu je ropa neobnovitelný zdroj fosilních paliv, jejichž zásoba se rapidně ztenčuje. Tím, co nám tady ještě zbylo, si trávíme Zemi, na které žijeme.

Oproti tomu je konopný olej 100% odbouratelný a může být využit k výrobě vysoce kvalitních produktů, které by byly jen velmi těžko rozeznatelné od svého, ropou napuštěného, protějšku.

Ropný průmysl již umírá čistě jen proto, že fosilní paliva mizí. Ale s osvobozením konopné rostliny tuto smrt jen mnohem více urychlíme. Tohle je smrt, kterou můžeme oslavit, neboť nás osvobodí od naší příšerné závislosti na drahé a nebezpečné ropě.

2. oběť : Papírenský průmysl

Papírenský průmysl je pro naše společné zdraví skoro stejně škodlivý jako ten ropný. Tento průmysl již kompletně vymazal z povrchu planety většinu pralesů, zatímco je vyléváno neznámé množství toxického odpadu do našich řek, jezer a oceánů. Také bylo zničeno miliony akrů lokalit, ve kterých z velké části žijí zvířecí druhy na pokraji vyhynutí.

Ale papírenský průmysl, přežívající ze stromů, bude také brzy u konce. To proto, že konopí je mnohem lepší zdroj, který je udržitelný na nekonečně dlouhou dobu s minimálním dopadem na životní prostředí. A to jsem nezmínil, že konopný papír je kvalitnější. Uvedu ještě pár příkladů, proč bude konopí zkáza papírenskému průmyslu, až bude osvobozeno:

 • Toxické chemikálie užívány k bělení papíru ze dřeva nejsou zapotřebí na papír z konopí
 • Papír ze dřeva má průměrnou životnost kvality 54 let. Konopný papír vydrží 300, 400 let i déle.
 • Konopný papír může být recyklován až 2x déle než papír ze dřeva
 • Jeden akr konopí (1 akr = 4 047 metrů čtverečných) vyprodukuje 4x více papíru než jeden akr stromů
 • Jeden akr konopí může být vypěstován a sklizen 2-3x do roka, kdežto vypěstovat jeden akr stromů může trvat i několik let
 • Konopí dokáže zpracovat 4x více oxidu uhličitého než stromy

Realitou je, že papírenský průmysl je vlastně tím nezvaným nováčkem v tomto odvětví. Nahrazením stovek let užívání konopného papíru za ten ze dřeva měl významný negativní dopad na Zemi v rozpětí 100 let, kdy se jeho výroba skutečně rozmohla. Až bude konopí osvobozeno od politicky matoucích nesmyslů dneška, ukončení existence papírenského průmyslu bude vlastně obnovením právoplatného postavení této rostliny v naší společnosti.

3. oběť : Textilní průmysl

Po tisíce let bylo konopí hlavním materiálem využívaným k výrobě textilu. Vše, od plachet a lan po oblečení a prostěradla, bylo vyráběno z konopného vlákna. V posledním století nahradila bavlna konopí díky rozvoji zpracování materiálu, a také díky rozsáhlému lobbování za bavlnářský průmysl. Jakmile ale dojde k bitvě mezi bavlnou a konopím, bavlna nemá šanci. Zde jsou důvody proč:

 • Bavlna vyžaduje 2x větší plochu pro růst než konopí na vyprodukování jedné tuny textilií
 • Bavlna vyžaduje 2x více vody než stejné množství konopí a 4x více vody při zpracovávání
 • Konopí vyprodukuje až o 250% více vláken než bavlna
 • Bavlna vyžaduje pro svůj růst velké množství pesticidů a herbicidů, kdežto konopí nepotřebuje žádné
 • Konopné oblečení je odolnější a vydrží déle než bavlněné

Samozřejmě zde existují i jiné materiály, ze kterých se dnes vyrábí textil, ale velké množství má základ v bavlně. Až bude konopí dovoleno přijít zpět na scénu, vše se rychle změní, textilní průmysl zemře a konopný textilní průmysl bude znovuzrozen tam, kam patří – na špici.

4. oběť : Farmaceutický průmysl

Marihuana se již teď chystá vytvořit úplně nové druhy organických léků proti bolesti, stimulanty pro podporu chuti k jídlu, sedativa, léčení rakoviny a spousty dalších farmaceutických užití. Ani ještě nebylo zmíněno, že olej z konopných semínek bude zcela jistě využit k výrobě stovek syntetických léků, které až do teď závisí na materiálech vyráběných z ropy.

Legalizace konopí, a další výzkum, radikálně změní tvář farmaceutického průmyslu, ale úplně jej nezničí. Přinejmenším se ale zbaví některých nebezpečných typů léků, jako těch proti bolesti, na kterých jsme závislí nebo léků, které ovlivňují chování a emoce jako jsou Ritalin, Valium, Seroquel, Prozac a mnoho dalších. A pokud výzkum potvrdí, že látky obsažené v marihuaně dokáží vyléčit nebo zabránit rozvoji rakoviny, můžete se vsadit, že jisté obrovské farmaceutické společnosti zaručeně zaniknou.

5. oběť : Zemědělský průmysl

Coby hojně prohlašováno jako jídlo s nejvýživnějšími složkami, konopná semínka dokáží nakrmit hospodářská zvířata způsobem, jakým to obyčejné obilí nedokáže. Ve skutečnosti se spousta případů kácení lesů uskutečnila kvůli uvolnění prostoru k pěstování obilí, které by nasytilo dobytek a ten následně mohl skončit ve vašem burgeru. Nakonec to nejsou jen semena, která tvoří výbornou potravu pro zvířata, dřeň konopného stonku, konopný olej a celé rostliny konopí mohou být podávány různým druhům hospodářských zvířat, přežvýkavcům a drůbeži jako efektivní, levné a vysoce výživné krmivo.

Drcená kukuřice ve fabrice na výrobu ethanolu

Konec tohoto průmyslu, založeném na poskytování obilné potravy zvířatům, nepřijde lehce, ale přijde. Nicméně možná většího významu, než smrt dnešního zemědělského průmyslu, bude smrt kukuřičného průmyslu, který nastane, až bude konopí propuštěno z politického vězení. Kukuřice je využívána v mnoha výrobcích od cereálií a sladidel po žrádla pro domácí mazlíčky a sladkostech v obchodech. Ale jednou z nejdůležitějších funkcí této plodiny je její využití k výrobě paliva ethanolu; něčeho, co konopí umí lépe a efektivněji.

V roce 2008 vydaly noviny z Washingtonské univerzity, katedry biologie, článek s názvem „Případ pro konopí jako biopalivo,“ kde Kimball Christensen a Andrew Smith přišli s těmito závěry:

Konopí vykazuje daleko lepší produkci ethanolu na jednotku biomasy v porovnání se Zea mays (kukuřice) nebo Panicum virgatum (proso), které jsou momentálně dvě nejvíce podporované odrůdy plodin k výrobě biopaliv Spojenými státy.

Pokud se toto tvrzení prokáže jako pravdivé, mohli bychom být svědky konce kukuřičného, i jiných, průmyslu tak, jak jej známe.

Závěr

Jediný problém s těmito tvrzeními je ten, že víme strašně málo o tom, jak užitečná konopná rostlina vlastně je. Jakmile bude marihuana obšírněji uznávána, počet výzkumů a technologií, které se týkají jiných materiálů – jako bavlna, kukuřice, papír ze dřeva a ropa – mohou být aplikovány na tuto rostlinu a znatelně ji posunout kupředu za velmi krátkou dobu. Prozatím je ale konopí zaseklé ve dnech předtím, než byl zaveden zákon Marihuana Tax Act s nepříliš významným pokrokem nebo technologiemi s ní spjatými, již od doby před rokem 1930. Dokonce i v tomto stadiu výzkumu a s tím, co víme, je tato rostlina stále mnohem lepší možností než to, co průmysly zde vypsané poskytují dnes. Jen si představte co by se stalo, kdybychom měli konečně možnost plně prostudovat a uplatnit potenciál této rostliny…

Toto je jen pět hlavních průmyslů, které buďto zaniknou nebo alespoň přijdou o přední postavení, pokud bude konopí plně legalizováno. Dokážete přijít s ještě jinými?

Reference:

Becca Wolford  Everything Petroleum Does, Hemp Does Better
Waking Times December 28, 2012 http://www.wakingtimes.com/2012/12/28/everything-petroleum-does-hemp-does-better/

Hempcar Transamerica Pollution: Petrol vs Hemp http://www.hempcar.org/petvshemp.shtml

Jeremy Briggs Can hemp replace trees as a major source for paper? Hemphasis Magazine, Fall 2004 http://www.hemphasis.net/Paper/paper_files/hempvtree.htm

Industrial Hemp Facts Hemp Technologies http://www.hemp-technologies.com/page33/page33.html

Brian Palmer High on Environmentalism: Can hemp clothing save the planet? Slate.com APRIL 12 2011 http://www.slate.com/articles/health_and_science/the_green_lantern/2011/04/high_on_environmentalism.html

Joe Martino  Hemp vs Cotton: The Ultimate Showdown Collective Evolution July 17, 2013 http://www.collective-evolution.com/2013/07/17/hemp-vs-cotton-the-ultimate-showdown/

EFSA Journal Scientific Opinion on the safety of hemp (Cannabis genus) for use as animal feed EFSA Journal 2011;9(3):2011 [41 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2011 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2011.htm

Kimball Christensen and Andrew Smith The Case for Hemp as a Biofuel University of Washington Department of Biology 2008 http://www.votehemp.com/PDF/The_Case_for_Hemp_as_a_Biofuel2008.pdf

Autor: Russ Hudson ;    Překlad : pavlasx ;    Zdroj : http://marijuanagames.org

1928460
Komentáře